Silje Stevens

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Silje. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: silje.stevens@psykologkontor.no

Silje er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere jobbet på traumeklinikk i Sør Afrika, med migrasjonshelse og i spesialisthelsetjenesten. Silje har erfaring fra arbeid med både barn, ungdom, familier og voksne.

Som terapeut arbeider Silje integrativt, noe som vil si at hun kombinerer ulike forskningsbaserte behandlingsmetoder for å tilpasse terapien til hver enkelt person. Ofte kan dette innebære å forsøke å forstå og nøste opp i de vanskene du kommer med ved å utforske følelser og tanker som har blitt vanskelige. Silje har erfaring med behandling av traumer, relasjonelle vansker, depresjon, angst, akutte belastninger og kriser, selvbilde og pårørendeperspektiv.

Silje tar i mot voksne og ungdom, og kan tilrettelegge for samtaler over video ved behov. Målet er å skape et trygt rom hvor vi sammen kan utforske negative mønstre, og videre forsøke å komme frem til mer hensiktsmessige strategier når livet blir vanskelig. Ingen vansker er for små eller for store til å bli tatt på alvor. Silje ser på terapi som en prosess som ofte består av hardt arbeid, men som kan føre til at man får det bedre. Tilbyr også timer på ettermiddag og kveld.

Silje er varm, nysgjerrig, engasjert og åpen, og kan tilby terapi på norsk og engelsk. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål.

Bestill time hos Silje