Peter Haugene Veseth

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Peter. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: peter@psykologkontor.no

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, med fordypning i behandling av unge voksne og voksne. Metodisk er jeg psykodynamisk orientert, som vil si at jeg har et særlig blikk for hvordan ubevisste og bevisste emosjoner og relasjonsmønstre kan bidra til å skape psykisk lidelse, stress og ubehag. Utover dette er jeg fleksibel i tilnærmingen til hver person og hvert problem.

Det er viktig for meg å møte enhver person som kommer til meg med åpenhet, og å forsøke å skape et trygt rom for utforskning og arbeid med det som er vondt, utfordrende, skummelt, fortvilende eller sårbart. Å gå i behandling hos psykolog handler om å være motivert til å få det bedre. Det handler også om å våge, og å jobbe med tanker og følelser innenfor rammene av en trygg relasjon.

Noen har en klar forståelse av hva de sliter med når de kommer til psykolog, mens det for andre er mer utydelig. Da kan det være vanskelig å si akkurat hva man sliter med, eller hvorfor. Uansett kan det være hjelp å få hos en psykolog.

Det finnes mange årsaker til psykiske vansker, og mange måter og jobbe med å løse problemene på. Årsaker kan være et belastende liv her og nå, vansker med å forstå egne følelser og behov, traumer og emosjonelle sår, utrygge eller dysfunksjonelle relasjoner, eller vansker i møte med krav og forventninger. Man kan også ha medfødte personlighetstrekk eller funksjonsnedsettelser som gjør livet mer utfordrende.

Jeg tilbyr:

 • Psykoterapeutisk behandling av psykisk lidelser og vansker hos voksne, fra og med 18 år
 • Behandling med mindfulness


Jeg har erfaring med behandling av blant annet:

 • ulike former av angst
 • depresjon
 • kroppslige smerter, spenninger og ubehag
 • utbrenthet / stressbelastning
 • avhengighet og rusproblemer
 • forstyrret forhold til mat, kropp og trening
 • relasjonsproblemer
 • emosjonsproblemer
 • overdreven grubling og tenking
 • vansker med samliv / romantiske relasjoner

Bestill time hos Peter