Marianne Njøten

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Marianne. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: marianne@psykologkontor.no

Behandling voksne
Jeg tilbyr behandling med kognitiv atferdsterapi. I denne terapiformen er det fokus på hvordan dine tanker, følelser og atferd påvirker hverandre og bidrar til plagene du opplever. Det er viktig at du som pasient får kunnskap og ferdigheter til å møte dine utfordringer på måter som får plagene til å bedre seg. Jeg har også et relasjonelt og emosjonsfokusert fokus i mitt arbeid med voksne.

Behandling barn- og unge
Jeg er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Jeg har jobbet i 10 år innen barne – og ungdomspsykiatrien, med utredning og behandling av barn og unge. I arbeid med barn benytter jeg kognitiv atferdsterapi, men jeg har også et sterkt relasjonelt og emosjonsfokusert fokus. Jeg har stor tro på å jobbe gjennom foreldre, for å hjelpe foreldre til å forstå og gjøre endringer i sitt møte med barna- for slik å skape muligheter for utvikling for barna.
Ved noen tilfeller gis best hjelp til barna gjennom veiledning til de voksne, andre ganger har barna behov for individuell behandling til barna. Jeg tilbyr begge deler.

Foreldreveiledning
Med en oppfatning av at det er «ingen barn som er vanskelige, men at de har det vanskelig» forsøker jeg i mitt arbeid å hjelpe til med å forstå barnas uttrykk og ha fokus på hvordan man best kan imøtekomme deres bakenforliggende behov. Jeg har også et stort fokus på barns behov for emosjonsregulering, og hvordan de voksne rundt best kan hjelpe barna med dette. I mitt arbeid med barn- og ungdom har jeg jobbet mye med foreldreveiledning.

Fosterhjemsveiledning og veiledning av adoptivforeldre
Av formal kompetanse er jeg blant annet sertifisert i fremmedromsprosedyren og sertifisert i COS Virginia Familiemodell, som er behandlingsmetoden til COS Virginia. Jeg er også sertifisert i COS Virginia gruppemodell, og sertifisert TF-CBT terapeut.

I mitt arbeid har mye av arbeidet rundt disse barna handlet om å veilede foster -og adoptivforeldre, både individuelt og i gruppe. Jeg har erfart at fosterforeldre og adoptivforeldre ofte har hatt lite kunnskap om hvordan barns tidligere opplevelser påvirker deres fungering i dag, og har erfart at systematisk opplæring og veiledning ut fra et fokus på utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi og traumepsykologi har vært en god innfallsvinkel i arbeidet med å forstå disse barna.

Sakkyndighet
I sakkyndighetsoppdrag benytter jeg min kompetanse for utredning av barns omsorgsbehov og foreldres omsorgskapasitet.
Jeg tar saker for fylkesnemnda, tingretten og barnevernet i saker etter
barnevernloven. Jeg står på listen over barnefaglige sakkyndige.
I saker etter lov om barn og foreldre tar jeg oppdrag fra tingretten.

Jeg tilbyr

 • Behandling for voksne
 • Behandling for barn
 • Foreldreveiledning
 • Veiledning av fosterforeldre og adoptivforeldre
  – Individuelt: COS Virginia Familiemodell
  – I gruppe: COS Virginia gruppe
 • Sakkyndige oppdrag for fylkesnemnda eller barnevern
 • Sakkyndige oppdrag for tingretten
 • Kurs for skole om utviklingstraumer

Bestill time hos Marianne