Christel Wootton

Psykologspesialist med bred erfaring fra klinisk helsepsykologi. Har jobbet mye med pasienter som av forskjellige grunner har smerter, utmattelse, eller kognitiv svikt og er i rehabilitering på grunn av sykdom og skader. Har også mye erfaring med angstlidelser, særlig helseangst og forskjellige former for prosedyreangst. Benytter særlig kognitiv atferdsterapi og Acceptance and commitment therapy (ACT).

Er tilknyttet Psykologkontoret Bryggen 13 gjennom jobben i Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Vestland fylkeskommune.