De fleste av våre psykologer har privat praksis. Du må da betale hele beløpet selv, men trenger ikke henvisning og kan få time på kort varsel. Fristen for avbestilling er 24 timer før avtalt tid. Timer som avbestilles etter fristen må betales for i sin helhet.


Avtaler etter kl 16.00

For avtaler etter kl 16.00 kommer det et tillegg på kr 140,- pr time.


Individualterapi

Pris for individualterapi 45 min kr 1.590,-

Pris for individualterapi 60 min kr 2.060,-

Pris for individualterapi 90 min kr 3.140,-


Parterapi

Pris for parterapi 45 min kr 1.800,-

Pris for parterapi 60 min kr 2.360,-

Pris for parterapi 90 min er kr 3.550,-


Foreldreveiledning

Pris for oppstartstime (60 min) foreldreveiledning kr 2.300,-


I henhold til offentlige oppdragsgivere som barnevern, kommuner og rettsapparat gjelder egne priser som avtales direkte med psykologen. Det gjelder både veiledning, undervisning og sakkyndige oppdrag.

Du kan ta direkte kontakt med den behandleren du ønsker ved å sende en mail.

Noen av våre psykologer har refusjonsavtale med HELFO.
Les mer om egenandel og frikort på Helsenorge sine nettsider. Avtalespesialistene mottar kun henvisninger fra den DPS’en de er knyttet til.

Noen av psykologene som har refusjonsavtale med HELFO driver i hovedsak med Intensiv Gruppeterapi. Ledig kapasitet til individualterapi prioreteres til de som allerede har deltatt i gruppeterapi.