Mediyoga brukes som et komplementerende behandlingsverktøy av ulike medisinsk helsepersonell. Det er en kraftfull yogaform med fokus på pust, avspenning, rolige øvelser og meditasjoner. Mediyoga har effekt på en rekke medisinske tilstander.

Det er en forskningsbasert yoga. Studier viser at øvelsene sammen med pust- og meditasjon hjelper pasienter i ulike rehabiliteringsprosesser og gir støtte til å takle ulike utfordringer f.eks smerter, stivhet i hofte, rygg og skuldre, høyt blodtrykk, stress, utmattelse, kronisk sykdom, astma, nevrologiske plager, hukommelsesvansker, konsentrasjonsvansker og symptomer på angst og depresjon.


Mediyoga virker direkte på nervesystemet. Programmene er bygget opp på en slik måte at det balanserer det autonome nervesystem. For de fleste vil Mediyoga gjøre at aktivering i sympaticus går ned.

  • Man oppnår en bedre regulering av kroppens stressrespons,
  • bedre balanse i hormonsystemet og immunforsvaret,
  • mindre muskelspenninger,
  • bedre søvnmønster og
  • kroppen prioriterer fordøyelsen og cellefornyelse.

Hvorfor meditasjon?

Meditasjon er en viktig del av Mediyoga. Programmene avsluttes med en meditasjon.

Meditasjon øker evne til konsentrasjon. Det hjelper oss til å finne en indre ro og gir rom til livsmestring og bevisste valg. Man blir mindre reaktiv, det vil si at man blir mindre styrt av følelser alene. Man kan leve med en større bevissthet og balanse i seg selv.


Hva er det som skiller Mediyoga fra andre former for Yoga?

Det som skiller Mediyoga fra andre former for Yoga er hovedsakelig vekting av vitenskapelige studier som beskriver effekt på ulike medisinske tilstander. Mediyoga har blitt utviklet gjennom klinisk og terapeutisk arbeid med mennesker og i samarbeid med helsepersonell.


Vi tilbyr

Gruppebehandling på 6 ganger 90 min.

Lukket gruppe, undervisning og utviklingsprosess.


Gruppe for videregående

Bestående av ulike Mediyogaprogram (Startprogram 1,2 og 3) på 8 ganger 75 min.


En individuell samtale i forkant av gruppene for nye deltakere hvor en kartlegger behov for behandling og gir mulighet for evaluering av effekter etter behandling.

Deltagere får mulighet til å kjøpe et verdibevis som gir tilgang til Mediyoga sin App i fire mnd. De får da tilgang til øvelsene som de kan gjøre mellom samlingene i gruppen og som de kan kontinuere etter behandlingsslutt.

Deltagere kan kjøpe ullmatter og puter evt. annet rekvisita fra Mediyoga.


Utgangspunktet for behandlingsgruppen

  • Et tydelig terapeutisk preg med forventet effekt og bedring.
  • Jeg instruerer øvelsene, og underviser om virkning.

Pasientene skal gjøre øvelsene minimum to ganger i uken (helst hver dag) mellom samlingene. De skal reflektere over og dele litt til gruppen om hva de selv opplever av effekter/virkning.