Samtaleterapi

Trenger du noen å snakke med for å løse ting i fortid eller nåtid? Har du en opplevelse av at tanker og følelser floker seg sammen, og at du ikke helt vet hva du trenger? Vi hjelper deg gjerne med å finne ut av det, slik at du blir mer bevisst og kan gjøre gode forandringer for deg selv. Psykologene våre har kompetanse på blant annet mindfullness, traumebehandling, EMDR, Emosjonsfokusert, kognitiv, psykodynamisk terapi mm.


Parterapi

Våre psykologer tilbyr parterapi for å hjelpe dere til å bli mer bevisst det uhensiktsmessige samspillet som har fått fotfeste i forholdet, og for å hjelpe dere til å løfte blikket for hverandres behov. Psykologene har blant annet videreutdanning EFT-Couples (emosjonsfokusert parterapi etter Leslie Greenbergs prinsipper).


Gruppeterapi

Vår erfaring er at utvikling i terapi kan skje raskere i grupper enn individuelt. For mange er gruppeterapi en tilstrekkelig terapiform i seg selv. Andre kan ha behov for individalterapi i etterkant for, eksempel for å bearbeide traumer, eller rydde opp i relasjonelle problemer.

Våre psykologer tilbyr Intensiv Gruppeterapi, og grupper med MediYoga.


Foreldreveiledning

Har du behov for råd og veiledning i rollen som forelder til barn eller tenåringer? Vi har psykologer som tlbyr COS-familie og Emosjonsfokusert Foreldreveiledning.


Sakkyndige oppdrag

Ved Psykologkontoret Bryggen 13 har vi psykologer som tilbyr sakkyndige oppdrag for retten, barnevernstjenesten og fylkesnemda.


Vi hjelper deg gjerne.

Ta kontakt med en av våre psykologer