Vibeke Saue
Vibeke Saue

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Vibeke. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: vibeke.saue@viakunstterapi.no

Du kan bestille time uten henvisning fra fastlege.
Vibeke har ikke refusjonsavtale.
Avbestilling må skje 24 timer før timeavtale for å unngå fakturering.

Vibeke har 3-årig videreutdanning som kunstterapeut i Trondheim, 2-årig videreutdanning i kreative fag i Bergen, og 3-årig allmennlærerutdanning på Stord, med fordypning i kunstfag. Via kunstterapeutstudiet er hun godkjent Mindfulness-instruktør, med over hundre timer undervisning, og med spesialisering i MFBK (Mindfulness-basert kunstterapi).

Hun er medlem av en faglig nettverksgruppe for kunstterapeuter i Vestland, på initiativ fra kunstterapeuter ved Kronstad DPS og Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen. Vibeke har bl.a. jobbet som lærer og sensor i kreative fag ved NKI, og med kursvirksomhet for voksne der kunst og psykologi virker sammen.

Som kunstterapeut har hun drevet egen praksis på Askøy, og jobbet på Blå Kors barnas stasjon Askøy – et lavterskeltilbud for barn/unge, foreldre, gravide og familier i sårbare livssituasjoner. Hun har erfaring innen individualterapi, kurs (1:1/grupper/personalgruppe), foredrag og undervisning.

Visste du at alle er født med en kreativ ressurs som vi kan bruke til å bearbeide traumer og styrke vår evne til å favne det som er vanskelig – og til å utvikle oss og utfolde oss i livet?

Er du i en vanskelig livssituasjon, eller strever du på andre måter? Du trenger ikke å gå veien alene. Alle møter vi vanskeligheter og smertelige erfaringer i livet, som kan sette spor i både psyke og kropp. Jeg kan gå veien sammen med deg, være en støttespiller og veilede deg trygt, utfra erkjennelsen om at det å bli sett, og møtt med empati, omsorg og likeverdighet, er fundamentet i alle helhetsskapende prosesser.

I meg møter du først og fremst et medmenneske, som ser psykoterapi som et høyst menneskelig møte mellom to personer, i et trygt, åpent og ikke-dømmende rom for vanskelige tanker og følelser, og smertefulle livserfaringer.

Kunstterapi er psykoterapi, der psykoterapeuten drar inn det kreative som et ekstra hjelpemiddel i samtalen. Du trenger ingen kreativ erfaring, for kunstterapi handler ikke om å være kunstnerisk dyktig, men om å få muligheten til å uttrykke deg på en annen måte når ord alene ikke strekker til. Da gir det et annet «språk» du kan bruke, som et supplement til det verbale språket – og på den måten utvides det terapeutiske rommet.

Jeg tilrettelegger for at du kan få erfare at det kreative kan gi mening, som kan åpne opp for en større innsikt, som igjen kan føre til varig endring.

Som psykoterapeut er jeg interessert i det bevisste og de ubevisste strømningene i oss alle, og har lang erfaring fra arbeid med å omsette dette forholdet til et kraftfullt redskap i psykoterapi, selvutvikling og selvutfoldelse ved hjelp av det kreative og emosjonelle.

I Norge regnes kunstterapi nå som en intervensjon med sterkt evidensgrunnlag, og blir brukt innen psykisk helsearbeid, psykisk helsevern, somatikk, sosialt arbeid, pedagogiske og kulturelle kontekster.

Jeg tilbyr

Individuell kunstterapi for voksne (kl. 09.00-17.00)

Jeg har erfaring fra arbeid med

• Emosjonelle sår
• Lav selvfølelse, angst, depresjon
• Livskriser
• Svært belastende / traumatiserende samlivsbrudd
• Utrygge, krevende eller vanskelige relasjoner, destruktive mønstre og bindinger
• Relasjonstraumer (traumer hendt i relasjon til andre), traumatisk stresslidelse
• Posttraumatisk vekst (å se nye veier og muligheter i livet, avdekke skjulte ressurser)

Pris

Individuell kunstterapi for voksne (2 klokketimer): Kr. 1375 pr. klokketime (inkl. materiell og 25% mva.)