Steffen Grønbech

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Steffen. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: steffen@gronbech.no

Jeg ble ferdig utdannet psykolog i 2012 ved Universitetet i Bergen. Etter dette har jeg tatt en 5-årig spesialistutdanning i klinisk psykologi i regi av Norsk Psykologforening, 3-årig videreutdanning i psykoterapi igjennom Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi, og en 3-årig utdanning i gruppeterapi ved Norsk Institutt for Gruppeanalyse og Gruppepsykoterapi.Jeg har jobbet 8 år i spesialisthelsetjenesten i Bergen, ved allmennpsykiatrisk poliklinikk, allmennpsykiatrisk døgnpost, og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. I tillegg til dette har jeg vært psykoterapiveileder for studenter i klinisk praksis ved Universitetet i Bergen. De siste årene har jeg jobbet fullt i privat praksis. Jeg har en fleksibel og pragmatisk tilnærming, men spesialfelt er hvordan håndtering av følelser og relasjoner påvirker psykisk helse og livstilfredshet.