Solveig Moe Haahjem

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Solveig. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: solveig@psykologkontor.no

Solveig Moe Haahjem er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og har bred erfaring med behandling av psykiske lidelser, som depresjon, angst, traumer og relasjonsproblemer. Ved siden av jobben på Bryggen 13, arbeider hun med ungdom og unge voksne i kommunen.

Opplever du å være fastlåst i vonde tanker og følelser? Tenker du mer på fortid eller fremtid i stedet for å være til stede i det som skjer i hverdagen? 

Som terapeut er Solveig oppmerksom på hvor du er og hva du trenger. Hun kan være en støttespiller i en vanskelig livssituasjon eller hjelpe deg med å finne ut av utfordringer du har hatt over tid. Det kan være du har hatt vonde opplevelser, er selvkritisk, eller strever med å finne mening i hverdagen. Solveig er nysgjerrig, ikke-dømmende, og ser på terapi som et samarbeidsprosjekt. 

For tiden holder Solveig på med spesialistutdanning i Emosjonsfokusert terapi. Dette er en terapiform der du støttes i å komme i kontakt med og endre smertefulle følelser. Noen ganger hjelper det å kjenne på det smertefulle, ‘å gå dit for å kunne forlate det’. Andre tilnærminger som Solveig også har erfaring med er blant annet Mindfulness og EMDR.

Solveig tilbyr individualbehandling til voksne og ungdom over 16 år. I tillegg til terapitimer på kontoret kan det også tilrettelegges for samtaler over video.

Bestill time hos Solveig