Silje Kristine Floen

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Silje. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: silje@psykologkontor.no

Silje er en privatpraktiserende psykolog som har jobbet med Intensiv Gruppeterapi siden 2013. Metoden er transdiagnostisk, har et normalpsykologisk utgangspunkt, og går kort sagt ut på å lære folk å bli mer bevisst sine unyttige mønstre, samt gi verktøy for å endre tilstand når de trenger det.

Silje er sertifisert EMDR-terapeut og har bred kompetanse og erfaring innenfor traumebehandling, både når det gjelder PTSD og mer komplekse traumelidelser. Hun har videreutdannet seg i emosjonsfokusert terapi (EFT-couples og EFT individualterapi, første året), og bruker også dette i møte med sine klienter.

Hun har fullført videreutdanning om traumer og strukturell dissosiasjon med Ellert Nijenhuis, i regi av Senter for krisepsykologi.

Hun utga i 2007 artikkelen «Psychiatric diagnoses, trauma, and suicidiality» sammen med Ask Elklit, professor i traumatologi ved Universitetet i Århus.

Silje har veiledet psykologer i BUP individuelt og i gruppe.

Godkjent spesialist i klinisk psykologi av Norsk Psykolog Forening.

Silje har avtale med Helfo. For å få time hos henne trenger du henvisning fra fastlegen din. Hun jobber i hovedsak med Intensiv Gruppeterapi. Ledig tid til individualsamtaler prioritereres derfor til de som deltar i gruppe.