Peter Haugene Veseth

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Peter. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: peter@psykologkontor.no

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, med fordypning i behandling av unge voksne og voksne. Metodisk er jeg psykodynamisk orientert, som vil si at jeg har et blikk for hvordan ubevisste og bevisste emosjoner og relasjonsmønstre kan bidra til å skape psykisk lidelse, stress og ubehag. Utover dette er jeg fleksibel i tilnærmingen til hver person og hvert problem.

Det er viktig for meg å møte enhver person som kommer til meg med åpenhet, og å forsøke å skape et trygt rom for utforskning og arbeid med det som er vondt, utfordrende, skummelt, fortvilende eller sårbart. Å gå i behandling hos psykolog handler om å være motivert til å få det bedre, og å ville forstå seg selv bedre. Det handler også om å våge, og å jobbe med tanker og følelser innenfor rammene av en trygg relasjon.

Det finnes mange årsaker til psykiske vansker. Det finnes også mange måter og jobbe med å løse problemene på. Årsaker kan være et belastende liv her og nå; vansker med å forstå seg på egne følelser og behov; traumer og emosjonelle sår; utrygge eller dysfunksjonelle relasjoner; eller vansker i møte med krav og forventninger. Man kan også ha medfødte personlighetstrekk eller funksjonsnedsettelser som gjør livet mer utfordrende.

Noen har en klar forståelse av hva de sliter med når de kommer til psykolog, mens det for andre er mer utydelig. Da kan det være vanskelig å si akkurat hva man sliter med, eller hvorfor. Uansett kan vi jobbe med det i psykoterapi.

Jeg tror at alle mennesker vil vokse i positiv retning så lenge forholdene ligger til rette for det. Kanskje trenger man et lite dytt, noen som kommer en i møte, eller i noen tilfeller en som vil være med gjennom mye smerte og hardt arbeid for at man skal komme ut lettere, helere og sterkere på andre siden. Sammen kan din motivasjon og ønske om å bli bedre, min kompetanse, og vår relasjon gjøre så du får det bedre. Jeg ønsker å lytte til det du forteller om deg selv, og møte deg der du er.

Jeg tilbyr:

 • Terapi på dag- og kveldstid. Timer på kveld tilbys onsdager.
 • Psykoterapeutisk behandling av psykiske lidelser og vansker hos ungdom og voksne, fra og med 16 år.
 • Psykologisk rådgivning
 • Behandling med mindfulness
 • Timer på kontoret, over telefon eller video


Jeg har erfaring med behandling av blant annet:

 • ulike former av angst
 • depresjon
 • kroppslige smerter, spenninger og ubehag
 • utbrenthet / stressbelastning
 • avhengighet og rusproblemer
 • utfordringer med egen personlighet
 • forstyrret forhold til mat, kropp og trening
 • relasjonsproblemer
 • emosjonsproblemer
 • overdreven grubling og tenking
 • vansker med samliv / romantiske relasjoner

Om du ikke finner tilgjengelige timer i kalenderen, henvend deg via e-posten min eller skjemaet, så finner jeg en time til deg.