Øyvind Nygaard Ringdal

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Øyvind. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: oyvind@psykologkontor.no

Øyvind jobber som privatpraktiserende psykolog, hovedsakelig med Intensiv Gruppeterapi. Dette har han gjort siden 2013. Denne modellen har en normalpsykologisk tilnærming, der vi møter mennesket der det er, jobber med å styrke bevisstheten rundt begrensende mønstre og der vi lærer bort teknikker for å bygge opp nyttige ressurser.

Traumepsykologi har vært et interessefokus gjennom store deler av hans virke. Han har fordypet seg og tilegnet seg bred kompetanse og erfaring i behandling av enkeltstående traumer og kompleks traumatisering (strukturell dissosiasjon).

Øyvind har tatt første året i EFT individualterapi og jobber også med parterapi.

Sertifisert innenfor Brainspotting og EMDR (trinn 1 og trinn 2).

Gjennomført Intensive training in Ericksonian approaches to brief hypnotic psychotherapy, Milton Erickson foundation, Phoenix, USA.

Godkjent spesialist i klinisk psykologi av Norsk Psykolog Forening.

Øyvind har avtale med Helfo. For å få time hos ham trenger du henvisning fra fastlegen din. Han jobber i hovedsak med Intensiv Gruppeterapi. Ledig tid til individualsamtaler prioritereres derfor til de som deltar i gruppe.