Mette Borthne Jentoft

Mette Borthne Jentoft er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1996. Hun har siden spesialisert seg innenfor to ulike retninger; først innenfor rus og avhengighet, og deretter i klinisk voksenpsykologi. Hun har også tatt en rekke kurs og videreutdanninger innen affektorientert terapi, traumebehandling, kognitiv terapi, mindfullness og EMDR.

Hun har også etterutdanning innen helseledelse, og har i flere år vært leder i Helse Bergen. Parallelt med sitt kliniske arbeid har hun hatt ulike stillinger bla. innen forskning, som fagkyndig i Fylkesnemnda, og i ulike undervisnings- og rådgivningsoppdrag. Hun har bred erfaring fra arbeid med unge og voksne, samt både fra offentlig og privat virksomhet. Mette arbeider både individuelt med enkeltpasienter og pårørende, samt med gruppeterapi og gruppebasert oppfølging. Hun gir også veiledning til psykologer og annet helsepersonell.

Mette er avtalespesialist og har etablert et samarbeid om henvisninger med Bjørgvin DPS.