Lars Husdal Dyngeland

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Lars. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: lars@psykologkontor.no

Lars har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunen og som privatpraktiserende psykolog. Han har gjort målrettet ferdighetstrening innen flere terapimetoder (bl.a. ISTDP og EFT) og har jobbet terapeutisk med et bredt utvalg psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Han har siden studiene vært spesielt interessert i hva som fungerer på tvers av de ulike terapimetodene og er opptatt av at terapi skal være individuelt tilpasset med ambisjon om å hjelpe klientene til varig endring og utvikling.

Lars er for tiden under videreutdanning i psykoanalytisk psykoterapi ved Institutt for Psykoterapi og kan tilby både korttids- og langtidsterapi.

Jeg er opptatt av å skape et fordomsfritt og åpent terapirom hvor det blir enklere for klienten å få tilgang på tanker, følelser og umøtte behov som kan forårsake og opprettholde symptomer. Økt innsikt og forståelse kan både dempe symptomer og gi nye muligheter.

Lars tilbyr:

  • Individualterapi (fysisk oppmøte)
  • Parterapi (fysisk oppmøte)
  • Korttidsdynamisk terapi
  • Psykodynamisk langtidsterapi
  • Emosjonsfokusert terapi
  • Psykoanalytisk terapi
  • Selvutvikling

Terapi rettet mot angst, depresjon, relasjonsvansker, stress, sinnemestring, sorgmestring,
mestring av diagnoser som ADHD, bipolar lidelse o.l.
Ta kontakt ved andre henvendelser (feks rådgivning eller seminar).

Bestill time hos Lars