Kristin Hannevik Fyhn

Kristin er psykolog med spesialisering i klinisk psykologi og videreutdanninger i emosjonsfokusert terapi, gruppeterapi, barnefaglig sakkyndighetsarbeid og behandling av enkeltstående og komplekse traumelidelser.

Ved Bryggen 13 tar Kristin imot private pasienter for traumebehandling med blant annet EMDR.

Kristin står også på listen over barnefaglig sakkyndige og tar sakkkyndige oppdrag for offentlige instanser.

Bestill time hos Kristin