Kristin Hannevik Fyhn

Kristin er psykologspesialist i klinisk psykologi, med videreutdanninger i emosjonsfokusert terapi, traumebehandling og barnefaglig sakkyndighetsarbeid. Hun har mange års erfaring med behandling av psykiske lidelser i privat og offentlig helsevern.

Kristin jobber med individualterapi, parterapi og foreldreveiledning, samt veiledning av studenter og andre yrkesgrupper. Hun tar også sakkyndige oppdrag fra offentlige instanser, og står på Norsk Psykologforening sin sakkyndigliste over barnefaglige sakkyndige.