Katrine Frilund Halvorsen

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Katrine. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: katrine@psykologkontor.no

MediYoga-instruktør

Katrine ble utdannet psykolog ved universitetet i Bergen i 2006. Hun er psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi fra NPF. I tillegg har hun videreutdanning innen enkel- og kompleks traumatisering, samt emosjonsfokusert terapi. Hun har også drevet grupper for foreldre, kurs for pårørende, og kurs i emosjonsfokusert foreldreferdighetstrening. Videre er hun godkjent internasjonal Medi-Yoga instrukstør.

Katrine har bred klinisk erfaring som psykologspesialist for barn, ungdom og voksne. Hun har møtt ulike problemstillinger. Angst, depresjon, PTSD, livskriser, sorg, endringsprosesser, sosiale vansker, emosjonelle vansker, ADHD, samt andre utfordringer knyttet til jobb- og hverdagsliv, stress, utbrenthet og konflikter.


Katrine tilbyr ulike metoder avhengig av hva som passer for den enkelte. Hun er opptatt av hva den enkelte kjenner på som viktig for seg. Ofte handler terapien om å jobbe med endring av emosjoner og handlingsmønstre. Sammen med henne utarbeides en plan for behandling med mål om livsmestring, utvikling og vekst.

Katrine tilbyr:

  • Individualterapi (fysisk oppmøte og videoterapi)
  • Parterapi
  • Kognitiv terapi
  • Emosjonsfokusert terapi
  • Traumebehandling
  • EMDR
  • Vandreterapi
  • Mindfullness (samt traumefokusert mindfullness)
  • MediYoga, individuelt og i gruppe.
  • Samtaleterapi på ettermiddag og kveld

Bestill time hos Katrine

Notice: Please create event first.