Grethe Andersson

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Grethe. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: grethe@psykologkontor.no

Grethe er utdannet familieterapeut med masterutdanning i familieterapi og systemisk praksis fra VID vitenskapelige høyskole – Oslo, og er FO-godkjent klinisk spesialist i familieterapi. Hun har også helse – og sosialfaglig utdanning som klinisk barnevernpedagog, med videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge fra Universitetet i Bergen.

Grethe er i sitt arbeid opptatt av en samarbeidende og refleksiv dialog, hvor det utforskes og lyttes til hva det enkelte familiemedlem og familien som helhet forteller om hvordan de opplever sin situasjon, hva som påvirker den og hva de ønsker hjelp til.

Gjennom en videre utforskende, ressursfokusert og løsningsorientert terapi, ønsker Grethe å bidra til en konstruktiv endringsprosess, som kan gi grobunn for nye muligheter og ny forståelse som kan løse opp i fastlåste samspillsmønstre og gi nye handlingsalternativer.

Grethe er sertifisert foreldreveileder i foreldreveiledningsprogrammet COS-P (Circle of security) og sertifisert kursleder i PREP-samlivskurs for par.

Grethe har:

 • Bred erfaring og kompetanse som familieterapeut, med hovedvekt på arbeid med barn og unge og deres familier
 • Lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og Statens barnehus
 • Erfaring og kompetanse knyttet til hvordan imøtekomme og tilrettelegge for hjelp til barn og familier som står i kriserelaterte og belastende livshendelser
 • Jobbet med gruppeterapeutisk tilbud til barn og ungdom
 • Kompetanse og erfaring knyttet til arbeid med barn, traumer og TBO – traumebevisst omsorg
 • Veiledet fosterforeldre
 • Erfaring med personal og studentveiledning. FO-godkjent veileder

Grethe kan tilby:

 • Familiesamtaler
 • Foreldreveiledning
 • Individuelle samtaler med barn, ungdom og foreldre
 • Samtaler knyttet til utfordringer i bonusfamilier
 • Samtaler og tilrettelegging for videre hjelp til familier med barn og ungdom utsatt for belastende livshendelser
 • Kognitiv terapi for barn og unge
 • Parsamtaler
 • Veiledning til fosterforeldre
 • Studentveiledning
 • Konsulenttjenester til offentlige instanser

Arbeidsdag på Psykologkontoret er mandager fra kl. 17-21.00.
Grethe kan også tilby samtaler hjemme hos familien.

Priser

Individuell terapi kr 1.050,-
Studenter kr 800,-
Parterapi/familieterapi kr 1.250,-

Bestill time hos Grethe