Cathrine Eide

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Cathrine. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: cathrine@psykologkontor.no

Cathrine har en bachelor i familie- og utviklingspsykologi, og er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, med spesialisering i klinisk samfunnspsykologi fra NPF. Som psykolog er hun opptatt av hvordan vi som mennesker blir påvirket av omgivelsene rundt oss, og hva den enkelte trenger for å få det bedre i sitt liv.

Cathrine har:

 • Erfaring fra kommunalt arbeid, barnevernsinstitusjon og politiet, samt lang erfaring med undervisning og veiledning til ulike deler av hjelpeapparatet.
 • Mye kompetanse om mennesker som har opplevd både akutte og langvarige traumer.
 • Bred erfaring med å hjelpe barn og unge med lettere og moderate psykiske helseplager; som angst og depresjon.
 • Erfaring fra arbeid med mennesker i krise.
 • Jobbet mye med ungdommer med atferdsvansker.
 • Omfattende kunnskap om hvordan en skal møte, og hjelpe, barn og unge hvis en er bekymret for deres seksuelle atferd.

Cathrine har mest erfaring i arbeid med barn og ungdom, men kan også tilby hjelp til voksne med lettere symptomer på angst og depresjon, og med akutte traumeerfaringer.

Cathrine tilbyr:

 • Individualterapi tilpasset den enkelte person eller familie
 • Kognitiv terapi
 • Traumebehandling
 • EMDR
 • Foreldreveiledning
 • Familiesamtaler

Ta kontakt ved andre henvendelser som veiledning, foredrag, kurs etc.

Bestill time hos Cathrine