Anja Høye Rogde

Bruk skjemaet under dersom du ønsker å bestille time eller har spørsmål til Anja. Du kan også sjekke ledig kapasitet og bestille time i kalenderen nederst. Foretrekker du heller å bruke e-post er dette adressen: anja@psykologkontor.no

Anja Høye Rogde er en erfaren psykologspesialist og barnefaglig sakkyndig. Hun er sertifisert EMDR- terapeut. Anja står på listen over godkjente barnefaglige sakkyndige. Hun har opplæring i kognitiv terapi rettet mot traumer, angst og depresjon. Anja har arbeidet mye med volds- og overgrepsproblematikk og kriseintervensjoner.

Anja har fordypning i i klinisk arbeid med barn og ungdom, og sped- og småbarnspsykologi. Hun har 2
årig utdanning i Marte Meo metoden, er kurset i COS-P og emosjonsfokusert foreldreveiledning og
familieterapi. Anja er også sertifisert bufferkurs-terapeut (parterapi).

Anja har mange års erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, og har arbeidet med tjeneste-
og tiltaksutvikling, praksisnær forskning, undervisning og veiledning. Anja har også 1. og 2. avd juss
og en spesiell interesse for barns omsorgsbetingelser og medvirkning i barnevern og rettsapparatet.

Anja tilbyr:

  • Oppfølging/behandling av barn, ungdom, voksne og familier/par.
  • Behandling av angst, traumer (EMDR, TF-CBT), kompleks sorg og livkriser.
  • Foreldre- og fosterhjemsveiledning
  • Barnefaglige sakkyndigshetsoppdrag i barnevern- og barnelovsaker. Anja står på Norsk Psykologforening sin sakkyndigliste over barnefaglige sakkyndige.
  • Undervisning- og veiledningsoppdrag rettet mot offentlig sektor/fagpersonell
  • Veileder i Cool-Kids programmet for forebygging og behandling av angst

Bestill time hos Anja