Gratulerer!

med Ingen kommentarer

Hos oss har vi mange spesialister i barne- og ungdomspsykologi. Flere av våre psykologer tilbyr veiledningsoppdrag til barnevern og andre offentlige instanser.

Gratulerer til Kristin Hannevik Fyhn, Marianne Njøten og Anja Høye Rogde som nylig ble godkjente barnefaglige sakkyndige!

De har denne høsten fullført en to-årig videreutdanning administrert av Norsk Psykolog Forening, og tar oppdrag for barnevern, domstoler og fylkesnemd (utredninger og veiledning). De har kapasitet til å ta oppdrag fra barneverntjenester i Bergen og omkringliggende kommuner i tiden fremover.

For spørsmål ta direkte kontakt med psykologen eller send e-post til post@bryggen.no